Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Châu

Địa chỉ: Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Bùi Tuấn Anh – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0919831959